psychologia internetu 05

Jesteś na stronie zajęć z "psychologii internetu" prowadzonych przez Alka Tarkowskiego na drugim roku studiów zaocznych SPIK SWPS. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim i trwają 30 godzin.

opis zajęć | lektury | bibliografia | prowadzący | psych.int 2002 | psych.int 2003 |

Lektury

Dwie podstawowe lektury do kursu to książki "Psychologia Internetu" Patricii Wallace oraz "Galaktyka Internetu" Manuela Castellsa. Stanowią one najlepsze dostępne obecnie wprowadzenia do społecznych i psychologicznych aspektów nowych mediów. Będziemy w ramach zajęć czytać fragmenty obydwu książek.

Pozostałe lektury będą dostępne w teczce zajęć. Część z nich znajduje sie też w Internecie.

1.Czym jest internet i skąd sie wziął? Proces kształtowania sie internetu i jego obecny kształt.

Castells, Manuel (2001). Galaktyka Internetu. Roz. 1, Nauka płynąca z historii Internetu. Poznań: Rebis. s. 19-47 [dost?pne w teczce]

Lektura dodatkowa:
Hofmokl, Justyna (2002). Powstanie i rozwój Internetu: analiza instytucjonalna. "Studia Socjologiczne" nr 4/2002.Œcišgnij plik PDF (260kb).

2. Narzędzia internetu, architektura sieci, kultury online - przeglšd elementów składowych internetu. internet - medium czy nowa rzeczywistoœć społeczna?

Wallace, Patricia (2001). Psychologia Internetu. Roz. 1, Internet w kontekœcie psychologicznym. Poznan: Rebis. s. 7-22 [dost?pne w teczce]

3. Korzystanie z internetu w Polsce. Internet i problem nierówności społecznych. Problematyka 'cyfrowego wykluczenia'. Korzystanie z danych statystycznych.

Batorski, Dominik (2004). Ku społeczeństwu informacyjnemu. W: J. Czapiński i T. Panek, (red.), Diagnoza Społeczna 2003: Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: WSFiZ. (HTML)

4. Tożsamość jednostki w internecie i w dobie internetu.

Turkle, Sherry. Tożsamość w epoce internetu, (dostępne online

Lektura dodatkowa:
Benedikt, Michael (2000). Cyberspace: First Steps. w: Bell, David i Kennedy, Barbara M. The Cybercultures Reader. Routledge 2000, s. 29-44 [dost?pne w teczce]

5. Spostrzeganie społeczne: rozumienie innych ludzi w sieci. Specyfika komunikacji przez Internet.

6. Język(i) Internetu. Transformacja tekstu pisanego. Multimedia. Psychospołeczny wpływ pisma, słowa i obrazu.

McLuhan, Marshall (2001). Wybór tekstów. (frag.)

Lektura dodatkowa:
Gruszczyński, Włodzimierz (2001). Czy normy językowe obowiązują w Internecie? w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych.

7. Normy, kontrola i kontrola społeczna w Internecie. Netykieta i polityka nowych mediów: nadzór, ochrona prywatności, ochrona praw autorskich.

Wallace, Patricia (2001). Psychologia internetu. Rozdział 4., Dynamika Grup społecznych w cyberprzestrzeni i Rozdział 6., Wyzwiska i awantury: Psychologia agresji w sieci

Lektura dodatkowa:
Castells, Manuel (2003). Galaktyka Internetu. Roz. 6

8. Zachowania społeczne i relacje interpersonalne online i offline.

Wallace, Patricia (2001). Psychologia internetu. Roz. 7

9. Społeczności wirtualne: życie społeczne w oparciu o Internet

Mazurek, Paweł (2003). Internetowa grupa dyskusyjna. w: Kultura i społeczeństwo, Nr. 1/2003. (dostępne online)

Lektura dodatkowa:
Castells, Manuel (2003). Galaktyka Internetu. Roz. 4, Wirtualne społeczności czy społeczeństwo sieciowe?
Szpunar, Małgorzata (2004). Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności - eksplikacja socjologiczna. Studia Socjologiczne 173 (2)
Teszner, Łucja (1999). Kto mieszka w cyberprzestrzeni? O społeczeństwach internetowych. w: Godzic, Wiesław (red.) Humanista w cyberprzestrzeni. Rabid.

10. Negatywne aspekty internetu: uzależnienie; podział cyfrowy

Wallace, Patricia (2001). Psychologia internetu. Roz. 9: Internet jako złodziej czasu

Lektura dodatkowa:
Szmajdziński, Bartłomiej. Uzależnienie od Internetu. URL: http://poradypsychologa.pl/uzaleznienie-internet.htm

serwer: gombao

strona na serwerze gombao.