psychologia internetu  
 


Strona główna | Lektury | Bibliografia | Zasoby
 

Lektury do zajęć

1.Historia Internetu i jej wpływ na obecny kształt medium.

DODATKOWE:

  • Justyna Cieślik, Powstanie i rozwój Internetu: analiza instytucjonalna, w manuskrypcie (fragmenty). Ściągnij plik RTF. (170KB)
  • Manuel Castells, The Internet Galaxy, Roz. 1, Lessons from the History of the Internet, Oxford University Press 2001, s. 9-35

2. Metafory Internetu jako rzeczywistości społecznej.

PODSTAWOWA:
Patricia Wallace, Psychologia Internetu, Roz. 1

DODATKOWE:
Michael Benedikt, Cyberspace: First Steps, w: David Bell i Barbara M. Kennedy, The Cybercultures Reader, Routledge 2000, s. 29-44 [dostępne w teczce]

3. Tożsamość jednostki w Internecie.

PODSTAWOWA:
Sherry Turkle, Tożsamość w epoce internetu, http://www.wiw.pl/biblioteka/blaustein_rosinska/01.asp

DODATKOWE:
Michael Benedikt, Cyberspace: First Steps, w: David Bell i Barbara M. Kennedy, The Cybercultures Reader, Routledge 2000, s. 29-44 [dostępne w teczce]

4. Język(i) Internetu. Struktura przekazu - odejscie od liniowosci przekazu informacji pisanej.

PODSTAWOWA:
Benjamin Lee Whorf, Związek między nawykami myślenia i zachowaniem a językiem, w: Język, myśl i zachowanie, PIW, Warszawa 1982

5. Komunikacja w Internecie i jej specyfika. Spostrzeganie społeczne: rozumienie innych ludzi w sieci

PODSTAWOWA:
Benjamin Lee Whorf, Związek między nawykami myślenia i zachowaniem a językiem, w: Język, myśl i zachowanie, PIW, Warszawa 1982

6. Wirtualne społeczności

PODSTAWOWA:
Manuel Castells, Galaktyka Internetu, roz. 4: WIrtualne społeczności czy społeczeństwo sieciowe?, Rebis, Warszawa 2003


 
 
 

Litil Production 2002